MSHSL State Wrestling Tournament 2015

120 AAA8-Andy Schlosser (10) 42-3覧覧覧覧覧覧覧 
Brainerd/Pillager            |Andy Schlosser覧 
                    |#17 9-5     |
2-J.J. Veytia (11) 34-7覧覧覧覧覧覧覧覧         |Andy Schlosser覧 
Eden Prairie                       |#121 Fall 353  |
                             |         |
6-Juan Resendez (12) 31-12覧覧覧覧覧覧覧         |         |
Willmar                 |Noah Buck覧覧覧覧         |
                    |#18 4-2              |
3-Noah Buck (10) 18-8覧覧覧覧覧覧覧覧覧                  |Jamin LeDuc覧覧覧 
Rosemount                                  |#257 8-7     |
                                      |         |
1-Jamin LeDuc (11) 39-4覧覧覧覧覧覧覧覧                  |         |
Farmington               |Jamin LeDuc覧覧覧         |         |
                    |#19 Fall 135   |         |         |
4-Harvey Bradley (11) 31-10覧覧覧覧覧覧         |Jamin LeDuc覧覧覧         |
St. Paul Central                     |#122 6-2              |
                             |                  |
7-Garrett Caldon (12) 35-2覧覧覧覧覧覧覧         |                  |
Elk River                |Tanner Day覧覧覧                  |
                    |#20 5-1                 CHAMPION   |
5-Tanner Day (11) 39-5覧覧覧覧覧覧覧覧覧                   Brent Jones覧覧覧 
Mounds View                                 #339 6-3     |
                                               |
2-Brent Jones (10) 41-3覧覧覧覧覧覧覧覧                           |
Shakopee                |Brent Jones覧覧覧                  |
                    |#21 TF 400    |                  |
6-Nate Johnson (10) 29-12覧覧覧覧覧覧覧         |Brent Jones覧覧覧         |
Hopkins                          |#123 12-4    |         |
                             |         |         |
4-Keinnan Thacker (12) 32-3覧覧覧覧覧覧         |         |         |
St. Paul Harding            |Keinnan Thacker覧         |         |
                    |#22 Forfeit            |         |
7-Daniel Worthington (12) 29-12覧覧覧覧                  |Brent Jones覧覧覧 
St. Francis                                 |#258 9-3     
                                      |
3-Ty Okada (10) 34-7覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧                  |
East Ridge               |Brian Maas覧覧覧         |
                    |#23 7-2     |         |
8-Brian Maas (12) 43-5覧覧覧覧覧覧覧覧覧         |Brian Maas覧覧覧 
Bemidji                          |#124 4-3     
                             |
5-Jake Bergeland (10) 37-7覧覧覧覧覧覧覧         |
Centennial               |Jake Bergeland覧 
                    |#24 4-3     
1-Adam McSorley (10) 34-8覧覧覧覧覧覧覧          Brian Maas覧覧覧  FIFTH PLACE
Hastings                          Bemidji     |Brian Maas覧覧覧 
                              Ty Okada覧覧覧覧 #313 OT 6-4   
                              East Ridge    

                              Brian Maas覧覧覧 
J.J. Veytia覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧          Bemidji     |
 Eden Prairie              |Noah Buck覧覧覧覧         |Tanner Day覧覧覧 
Noah Buck覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 #177 2-1     |         |#285 10-9    |
 Rosemount                        |Tanner Day覧覧覧         |
Harvey Bradley覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧         |#229 Fall 414    Third Place  |
 St. Paul Central            |Tanner Day覧覧覧         Andy Schlosser覧 |
Tanner Day覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 #178 9-2              #314 Fall 440  |
 Mounds View                        Andy Schlosser覧         |
Nate Johnson覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧          Brainerd/Pillager|         |
 Hopkins                |Keinnan Thacker覧         |Andy Schlosser覧 
Keinnan Thacker覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 #179 9-2     |         |#286 Fall 320  
 St. Paul Harding                     |Ty Okada覧覧覧覧 
Ty Okada覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧         |#230 OT 3-1   
 East Ridge               |Ty Okada覧覧覧覧 
Jake Bergeland覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 #180 5-2     
 Centennial               


PREVIOUS HOME-PAGE NEXT